Przejdź do menu Przejdź do treści

mgr Karol Bożek

mgr Karol  Bożek

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

karol.bozek@up.krakow.pl

tel: +48 126626258

pok: pok: 523, ul. Podchorążych 2

ORCID: 0000-0001-9350-9719

Absolwent geografii (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna) oraz turystyki i rekreacji (specjalność turystyka kulturowa) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Uczestnik XVIII edycji Akademii Dziedzictwa – studiów podyplomowych z zakresu ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ukończył wiele kursów i szkoleń, m.in. z zakresu komunikacji i mediacji dydaktycznej oraz zastosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania.

Prowadzone kursy i przedmioty:

Podstawy turystyki, regiony turystyczne świata, turystyka kwalifikowana, obóz turystyki aktywnej, narzędzia informatyczne w turystyce, technologie informacyjne i aplikacyjne w turystyce, kreowanie produktów turystyki kulturowej, turystyka wydarzeń i festiwalowa.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki: krajobrazów pamięci i kłopotliwego dziedzictwa (zwłaszcza na obszarze dawnych Prus Wschodnich); postrzegania dziedzictwa narodowego przez Polonię; ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym; wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego na potrzeby turystyki; turystyki muzealnej i archeologicznej; nowych technologii w turystyce.

Pełnione funkcje/działalność organizacyjna:

Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2022). Juror Olimpiady Geograficznej (Komitet Okręgowy Kraków, 2022). Członek Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja (od 2023). Opiekun roku na kierunku turystyka i rekreacja (od 2023). Był także zaangażowany w organizację różnych przedsięwzięć akademickich, m.in. V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej, Szkoły Letniej BESE – Built Environment-Sustainability-Education.

Zainteresowania:

Podróże, w szczególności po północnej Polsce, Bałkanach oraz Italii. Historia starożytna i wczesnego średniowiecza. Literatura (powieści kryminalne). Muzyka, zwłaszcza klasyka rocka progresywnego (Pink Floyd, Camel, King Crimson itd.). Sport i wyczyn turystyczny.