Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Mariusz Czternastek

dr Mariusz Czternastek

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

mariusz.czternastek@up.krakow.pl

pok: 207

Doktor nauk społecznych, absolwent wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył ministerialną aplikację sędziowską oraz podyplomowo studia pedagogiczne. Wieloletni pracownik instytucji ustawowo odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny . W roku 2022 uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Prowadził badania dotyczące wpływu przestępczości na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji naukowych.  Adiunkt Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego.

Prowadzone kursy i przedmioty

Patologia w systemie zarządzania kryzysem, zarządzanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, rola samorządu terytorialnego w systemie zarzadzania kryzysowego, ochrona danych osobowych, samorząd terytorialny i polityka lokalna. Instruktor wyszkolenia strzeleckiego.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą wpływu przestępczości na bezpieczeństwo społeczne,  pomocy ofiarom przestępstw a także ich  sprawcom w celu zapobieżenia ich powrotowi do przestępstwa. Przedmiotem zainteresowań są również zagadnienia dotyczące dysfunkcji w obszarze funkcjonowania organów ścigania i instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz ich wpływu na skuteczność szeroko pojętego postępowania karnego.

Wybrane publikacje

Przestępczość stadionowa w Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Jarosław 2018, ISBN 978-83-65823-24-3, s. 243-262.

Patologie zagrożenia społecznego w XXI wieku w Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Jarosław 2018, ISBN 978-83-65823-24-3, s. 83-98.

Bezpieczeństwo militarne państwa w Współczesne problemy zarządzania, Zeszyty Naukowe 12(2018), Jarosław 2019, ISBN978-83-65823-26-7, ISSN 2300-5157, s. 83-100.

Międzynarodowe uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, Wydawnictwo SAN.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa w Studia Społeczne nr 4 Warszawa 2023

Zainteresowania

prawo, polityka, podróże, strzelectwo