Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Karolina Jarosz

dr Karolina Jarosz

Katedra Pedagogiki Pracy i Gerontologii Społecznej

karolina.jarosz@up.krakow.pl

pok: 208, os. Stalowe 17

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii, magister politologii i nauk społecznych, dr ekonomii, studia podyplomowe: Profesjonalista OWES, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ochroną zdrowia, rachunkowość i przepisy podatkowe, informatyka; trener PRINCE 2 Foundation i Practitioner w zarządzaniu projektami, kurs trenerski – Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Prowadzone kursy i przedmioty

usługi społeczna, ewaluacja w pomocy społecznej, aktywizacja społeczności lokalnych, projekt socjalny, superwizja pracy socjalnej, finansowanie w służbach społecznych

Zainteresowania badawcze

ekonomia społeczna, aktywizacja społeczności lokalnych usługi społeczne

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Współpraca z: Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Fundacja Centrum Europy Lokalnej,
realizacja grantów i projektów: projekt „Energia Społeczna” (NIW – CRSO)

Pełnione funkcje

Prezeska Jędrzejowskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Ab imo pectore, wiceprezeska Instytutu Profesji i Usług Społecznych, radna Rady Miejskiej w Jędrzejowie, redaktorka Radia z Kulturą (audycja autorka „Pora na doktora – recepta na sukces Twojego projektu” – www.radiozqltura.pl), biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Zainteresowania

śpiew, taniec latino, psy: Astra, Apina (teriery – foks i bul) i Luna (malinois)