Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Józef Młyński

dr hab. prof. UKEN Józef Młyński

Kierownik Katedry Zarządzania i Pracy Socjalnej

jozef.mlynski@up.krakow.pl

tel: 12 662 79 57

pok: 207, os. Stalowe 17

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Pedagogiczny 2019), oraz doktor nauk socjologicznych (UKSW Warszawa 2007). Jest profesorem w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych UKEN w którym pełni funkcję Kierownika Katedry, jest wykładowcą na Wydziale Studiów nad Rodzina UKSW w Warszawie. Tematyka publikacji oscyluje wokół przestrzeni pracy socjalnej, polityki społecznej, bezpieczeństwa socjalnego oraz problemów i kwestii rodziny. W 2018 i 2019 roku otrzymał nagrodę „Belfra Roku” w kategorii „Wykładowca” na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP, oraz Medalem KEN. Posiada Certyfikaty: TZ 19487 – ukończenia szkolenia w zakresie prowadzenia poradnictwa przez telefon w TZ >ARKA< i innych tego typu placówkach pomocowych (2017); Kursu „Język angielski na poziomie C1” (2019); „Doskonalenie kompetencji dyżurnych Telefonu Zaufania w kontakcie z osobą dzwoniącą z problemem kryzysu psychicznego, depresji i zachowań samobójczych”(2019); Zapobieganie i zarządzanie sytuacjami stresowymi w rodzinie – Caunseling (2021); Autor publikacji naukowych i monografii, czynny uczestnik konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnokrajowym oraz projektów badawczych. Angażuje się w poradnictwo specjalistyczne.

Prowadzone kursy i przedmioty

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, Praca socjalna, Polityka społeczna, Instytucje i Organizacje Pomocy Społecznej, Poradnictwo w Służbach Społecznych. Soscial end femily caunseling

Zainteresowania badawcze

Polityka społeczna (praca socjalna, bezpieczeństwo socjalne, gerontologia) socjologia rodziny (migracja, poradnictwo rodzinne).

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Uniwersytetu Trnavski w Trnavie – Słowacja Członek Rady ds. wewnętrznej oceny, jakości szkolnictwa wyższego.
Uniwersytet Ivan Franko National of Lviv (Członek w rejestrze ekspertów do spraw jakości programu kierunków społecznych)
Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Stowarzyszenie Familiaris- ev Freiburg w Niemczech
Zrealizowane: Vedeckí garanti – Q Europe – quality management systems and impact measuring in providing LTC- Number of the Grant Agreement: 2017-1-CZ01-KA204-035566 – 2019.
Grant: „Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym. Myśleć- widzieć – działać”, nr I/180/EU/279/21.
Projekt: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych, Typ projektu (normalny, szczególny):Wniosek składany w trybie normalnym, Tytuł/nazwa projektu: Praca socjalna w warunkach miejskich i wiejskich. Kierownik: dr hab. Józef Młyński, prof. UP. – złożony, rekomendowany – nie wykonany z powodu braku środków
Ocena ekspercka zajęć edukacyjnych realizowanych w ramach projektu „Szkoła przyjazna seniorom” nr umowy I/699/EK/985/21 z dnia 02.06.2021 r.

Pełnione funkcje

Kierownik Katedry Zarządzania i Pracy Socjalnej
Kierunkowa Rada Programowa – Praca Socjalna
Koordynator ds. jakości kształcenia na kierunku Praca Socjalna

Wybrane publikacje

Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym

Senior policy as and element of local government activities in Tarnów

Wsparcie i bezpieczeństwo społeczne rodziny w obliczu pandemii COVID-19 jako wyzwanie dla służb społecznych

Rodzina w sytuacji pandemii koronawirusa Ciwid – 19 jako wyzwanie dla polityki społecznej

Zainteresowania

Dobra książka, film, sport, turystyka