Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Franciszek Mróz

Urodzony w 1975 r. w Przeworsku, geograf społeczno-ekonomiczny, pracownik naukowo-dydaktyczny (adiunkt) w Katedrze Turystyki i Badań Regionalnych Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Członek Komitetu Naukowego „Associazione Europea Romea Strata” oraz Międzynarodowego Komitetu Ekspertów Drogi św. Jakuba. Konsultor w Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski. Członek Archicofradía Universal del Apóstol Santiago. Kierownik Zespołu Badawczego „Europejskie Szlaki Kulturowe. Przestrzeń – historia – dziedzictwo kulturowe i religijne” w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prowadzone kursy i przedmioty

 • Geografia turystyczna (wykład i ćwiczenia),
 • Geografia turystyczna krajów bałtyckich i skandynawskich (wykład monograficzny instytutowy),
 • Kreowanie produktu turystycznego (wykład),
 • Media społecznościowe w turystyce (wykład),
 • Obóz turystyki aktywnej (ćwiczenia terenowe),
 • Regiony turystyczne świata (wykład),
 • Seminarium dyplomowe II i III (seminarium),
 • Szlaki handlowe w historii gospodarczej świata (wykład),
 • Turystyka kwalifikowana (wykład),
 • Turystyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (wykład),
 • Turystyka religijna (wykład),
 • Współczesne trendy w turystyce (wykład),

Wykształcenie, posiadane kursy i szkolenia

 • Studia doktoranckie 1999–2005 Uniwersytet Jagielloński, kierunek geografia
  rozprawa doktorska pt. Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce (obroniona 22 kwietnia 2006 r.).
 • Studia podyplomowe 1997–1999 Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, kierunek „Pielgrzymki. Turystyka religijna”.
 • Kierownik Obozu Wędrownego (1994).
 • Strażnik Ochrony Przyrody (1995).
 • Instruktor Krajoznawstwa Polski (2009).
 • Szkolenie pt. „Grafika komputerowa – zastosowania praktyczne” (2021).
 • Kurs e-learningowy dotyczący podnoszenia wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności i dostosowania materiałów dydaktycznych dla osób z niepełnosprawnością (2023).

Zainteresowania badawcze

Zagadnienia związane z pielgrzymowaniem, turystyką religijną i turystyką kulturową w Polsce, genezą i funkcjonowaniem ośrodków pielgrzymkowych w Europie, geografią turystyczną krajów europejskich, a także europejskimi szlakami kulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem Camino de Santiago – Drogi św. Jakuba oraz szlaku Romea Strata.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Członek Komitetu Naukowego „Associazione Europea Romea Strata”.

Członek Międzynarodowego Komitetu Ekspertów Drogi św. Jakuba.

Konsultor w Radzie ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski.

Współorganizator corocznych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce historii i funkcjonowania Drogi św. Jakuba w Europie (od 2008 r.)

Pełnione funkcje

Kierownik Zespołu Badawczego „Europejskie Szlaki Kulturowe. Przestrzeń – historia – dziedzictwo kulturowe i religijne” w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Wybrane publikacje

Autor ponad 130 publikacji naukowych, 2 monografii, ponad 80 publikacji popularno-naukowych, redaktor 16 prac zbiorowych, współautor 1 monografii oraz 3 przewodników turystycznych.

Bibliografia wszystkich publikacji naukowych jest zamieszczona na nw. stronach internetowych:

Zainteresowania

Podróże, krajoznawstwo, fotografia; wędrówki i pielgrzymowanie przez kraje europejskie – m.in. od 2006 r. Camino de Santiago (obecnie odcinek z Tallinna do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela).