Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Bogumiła Olejnik

dr Bogumiła  Olejnik

Katedra Zarządzania i Pracy Socjalnej

bogumila.olejnik@up.krakow.pl

pok: 207, os. Stalowe 17

Bogumiła Olejnik, doktor w dziedzinie nauk społecznych. Ukończyła studia magisterskie o specjalności socjalno-charytatywnej, studia pierwszego stopnia o specjalności chemia stosowana. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prowadzone kursy i przedmioty

administracja ubezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń niepowszechnych, aksjologiczne podstawy funkcjonowania instytucji służb społecznych, elementy prawoznawstwa

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Współpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Uczestniczyła w projekcie badawczym  „Senior w polityce społecznej i samorządowej”.