Przejdź do menu Przejdź do treści

mgr Agnieszka Serczyk

mgr Agnieszka Serczyk

Katedra Polityk Publicznych i Nauk o Zdrowiu

Specjalistka z zakresu prawa medycznego i bioetyki oraz geriatrii i opieki długoterminowej .Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowej.
Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń związanych leczeniem i opieką osób starszych i chorych.

Prowadzone kursy i przedmioty

Wykłady i ćwiczenia na kierunku praca socjalna,zarządzanie kryzysowe,zarządzanie w służbach społecznych .
Edukacja osób  chorych i starszych. Szkolenia dzieci i młodzieży  w zakresie zachowań zdrowotnych.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania  badawcze dotyczą osób starszych po pobycie (długoterminowym) w  oddziałach  intensywnej terapii .
Problematyka egzystencjalna i chorobowa  ludzi starszych ,samotnych i osób przebywających w ośrodkach opiekuńczo -leczniczych.

Zainteresowania

Historia medycyny oraz medycyna współczesna,podróże ,pasjonatka roślin ogrodowych i kwiatów ,pomoc osobom starszym i samotnym .