Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Matylda Siwek

dr Matylda  Siwek

Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

matylda.siwek@up.krakow.pl

tel: +48 126626267

pok: 537

ORCID: 0000-0002-0487-1263

Biogram

– wykształcenie – Studia doktoranckie, w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2006-2013), Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunek Turystyka i Rekreacja, specjalność Turystyka, specjalizacja Obsługa ruchu turystycznego (1994-1998), Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, Centrum Pedagogiki i Psychologii PK (2003-2004), Uniwersytet Jagielloński, kierunek Filologia Węgierska (1996-2001).

– nagrody – Nagroda Rektora 2023, konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa, nagroda w kategorii najlepsze prace dyplomowe dotyczące Krakowa (doktorat)

– wybrane kursy i szkolenia – specjalistyczny kurs e-learningowy dotyczący podnoszenia wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności i dostosowywania materiałów dydaktycznych dla ON (2023), szkolenie Tworzenie perfekcyjnej prezentacji multimedialnej i metoda Webquest’u zorganizowanego przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur (2019), szkolenie Gamifikacja w edukacji  (2019), szkolenie tworzenie baz danych.

Zainteresowania badawcze

Organizacja ruchu turystycznego, turystyka kulturowa, biznesowa, dostępna, zrównoważona, rodzinna, historia turystyki, hotelarstwo, rekreacjaWspółpraca (z instytucjami oraz realizacja grantów i projektów)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, University of Pecs, University of Zagreb, Sapientia University – projekt Erasmus+ The development of the innovative educational method of ACCESSIBLE tourism in Central Europe, realizacja 2023-2025

Projekt Spinaker „The Diversity of the Region as an Impulse for Tourism Development”, zrealizowany w 2023

Interreg, PROJECT for developing innovative solutions/services for enhancing the innovation capacities and valorising the artistic-cultural transnational heritage, decyzja w grudniu

Współpraca z instytucjami i firmami

Małopolska Organizacja Turystyczna, ICE,  Centrum w Krakowie, Convention Bureau, Targi w Krakowie, Hotel Radisson Blu, Hotel Park Inn by Radisson, Hilton Garden Inn Hotel Kraków Airport, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Hula Events

Pełnione funkcje

Sekretarz komisji rekrutacyjnej

Opiekun 1 roku, turystyki i rekreacji, 2 stopień

Instytutowy koordynator Programu Erasmus +

Członek zespołu Kierunkowej Rady ds. Jakości Kształcenia
na kierunku turystyka i rekreacja – Zespół ds. współpracy z otoczeniem, Zespół ds. współpracy ze studentami i wsparcia studentów w procesie kształcenia, Zespół ds. oceny kierunków przez absolwentów i badań losów absolwentów.

Koordynator specjalizacji Animacja w turystyce i rekreacji oraz Hotelarstwo

Członek Rady Programowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców

Prowadzone kursy i przedmioty

(w roku akademickim 2023-2024) obsługa ruchu turystycznego, przepisy i regulacje prawne w turystyce, regulacje prawne w hotelarstwie, prawo w ekoturystyce, animacja społeczno-kulturalna, animacja biznesowa, turystyka eventowa i biznesowa, zagraniczne ćwiczenia terenowe, nowoczesne narzędzia w hotelarstwie, turystyka osób z niepełnosprawnościami (zakres – obsługa ruchu turystycznego, prawo w turystyce, rekreacja i animacja, hotelarstwo, turystyka biznesowa, turystyka osób z niepełnosprawnościami)

Linki do wybranych publikacji

  • Siwek. M., Kolasińska. A., Wrześniewski. K., Zmuda palka. M. (2022). Services and Amenities Offered by City Hotels within Family Tourism as One of the Factors Guaranteeing Satisfactory Leisure Time. International Journal of Environmental Research and Public Health,19(14):832. DOI: 10.3390/ijerph19148321
  • Siwek. M., Kolasińska. A., Cembruch-Nowakowski, M. (2022). Inclusiveness of catering services for the customer with special requirements. Proceedings of the 38th IBIMA International Conference, November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640.
  • Zmuda Palka, M., Siwek, M. (2021). Ancient Physical Culture in Polish-Language Literature of the Enlightenment. The International Journal of the History of Sport, 1-24. DOI: 10.1080/09523367.2021.1873280
  • (2021). Impact of the COVID-19 Pandemic on the Development of Digital Services in the Activities of the Museums. Proceedings of the 38th IBIMA International Conference, November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640.
  •  Siwek, M. (2020). Podgórze – zaniedbana dzielnica czy drzemiący potencjał. Wizerunek miejsca w świetle zanalizowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 34 (3), 109-129. DOI: 10.24917/20801653.343.8, WWW: https://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/current,

  • Żmuda-Pałka, M., Kolasińska, A., Siwek, M. (2020). Czas wolny i rekreacja seniorów powiatu krakowskiego. W: M. Mirowska, R. Majer (red), Naukowe i praktyczne konteksty wybranych problemów starzejącego się społeczeństwa wsi. Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 123-134

Zainteresowania

Podróże, historia sztuki, dziedzictwo (uprawnienia przewodnika po Krakowie, pilota wycieczek), sport – pływanie (instruktor pływania, sędzia pływacki), żeglarstwo (żeglarza), jazda konna, narciarstwo, turystyka rowerowa i piesza, tenis stołowy, squash, języki obce – angielski, niemiecki, węgierski (filologia węgierska), włoski (początki)