Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Stanisława Jung-Konstanty

dr Stanisława  Jung-Konstanty

Katedra Polityki Społecznej

stanislawa.jung-konstanty@up.krakow.pl

pok: 210, os. Stalowe 17

Absolwentka Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Asystent w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Współzałożyciel koła naukowego SKIP w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu (obecnie: Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu). Sekretarz czasopisma „Współczesne Zarządzanie.

Prowadzone kursy i przedmioty

zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie w administracji, finansowanie ubezpieczeń społecznych, zabezpieczenie społeczne, podmioty ekonomii społecznej

Zainteresowania badawcze

zarządzanie publiczne, polityka edukacyjna, komunikacja społeczna, budowanie relacji 

Pełnione funkcje

Zaangażowana w działalność społeczną na rzecz społeczności lokalnej: członek zarządu Rady Dzielnicy XVI, członek Zarządu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Jutrzenka”

Wybrane publikacje

Autorka publikacji z zarządzania publicznego, komunikowania w organizacji oraz funkcjonowania publicznych placówek edukacyjnych.

Motywowanie [w:] J. Sasak (red.), “Podstawy zarządzania. Materiały do ćwiczeń”, Oświęcim 2008
Kierowanie, typy organizacji, zasoby organizacji, umiejętności i role menedżerskie [w:] J. Sasak (red.), “Podstawy zarządzania. Materiały do ćwiczeń”, Oświęcim 2008
Racjonalizacja jako jeden z aspektów zarządzania oświatą w gminie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Nr 44. T.1 Nowoczesne przedsiębiorstwo. Szczecin. 2009
Model organizacyjnego komunikowania się w szkołach publicznych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie Tom 40. 2013
Theories and rules of organizational communication in public schools. International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(2). 2013
Zarządzanie w systemie oświaty [współautor] [w:] Obszary zarządzania publicznego. Antoni Kożuch, Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Mateusz Lewandowski, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Stanisława Jung-Konstanty. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2016
Rola rady rodziców w skutecznym zarządzaniu szkołą publiczną. Zarządzanie Publiczne, 2017, Numer 4 (40), 2017

Zainteresowania

muzyka, teatr