Przejdź do menu Przejdź do treści

mgr Wojciech Glac

mgr Wojciech  Glac

Katedra Polityki Społecznej

wojciech.glac@up.krakow.pl

tel: 12 662 7960

pok: 210, os. Stalowe 17

Absolwent prawa (UJ), politologii (AI) i stosunków międzynarodowych (UP). Absolwent Studiów III Stopnia w zakresie nauk o polityce (UP).
Słuchacz seminarium doktorskiego w dyscyplinie nauk prawnych w Akademii Humanitas.
Absolwent studiów podyplomowych: Prawo medyczne i bioetyka (UJ).
Adwokat wpisany na listę Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.
Stały mediator sądowy wpisany na listy mediatorów prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Krakowie i Tarnowie.

Prowadzone kursy i przedmioty

prawo w pomocy społecznej, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawne podstawy zarządzania kryzysowego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, podstawy prawa konstytucyjnego, propedeutyka prawa, prawa dziecka i rodziny, podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa człowieka

Zainteresowania badawcze

Prawo w polityce społecznej, prawo pomocy społecznej, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo rodzinne i opiekuńcze, praktyczne aspekty pomocy prawnej na rzecz osób w kryzysach, prawa człowieka, prawa obywatelskie, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Pełnione funkcje

Wiceprezes Zarządu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.
Kierownik i koordynator projektów finansowanych ze środków UE (RPO województwa Małopolskiego) i innych.
Koordynator projektu budowy pierwszego w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej dla Dzieci w Krakowie.
Członek Rady Fundacji NAGLE SAMI z siedzibą w Warszawie.

Opiekun roku,
Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Zainteresowania

pasjonat sztuki kulinarnej i miłośnik owczarków niemieckich