Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE WOLONTARIATU

Opiekowie: dr  Anna Mirczak, mgr Agnieszka Tajak-Bobek 

Koło Naukowe Wolontariatu powstało w roku akademickim 2014/2015.

 

W roku akademickim 2020/2021 roku w skład Zarządu Koła weszły następujące studentki:

Przewodnicząca: Karolina Płonka

Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Huszno

Sekretarz: Paula Karasińska, Anna Malina

Głównymi celami statutowymi Koła są, w szczególności:

 • kształtowanie oraz szerokie rozwijanie osobowości młodych ludzi poprzez działalność społeczną
 • prowadzenie działalności wolontarystycznej;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym: (organizowanie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy, uczestnictwo w seminariach i konferencjach, udział w projektach badawczych, organizowanie konferencji, odbywanie praktyk zawodowych, wszelka inna działalność, mająca na celu poszerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie kwalifikacji z zakresu działalności społecznej i wolontarystycznej);
 • współpraca z wszelkimi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w zakresie szerzenia ideologii wolontariatu;
 • podejmowanie działań pomocowych, w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej;
 • wspieranie przedsięwzięć w zakresie działalności wolontarystycznej, filantropijnej oraz społecznej;
 • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 • współpraca z organizacjami studenckimi Uniwerstytetu Pedagogicznego w Krakowie i z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.

Nasze działania skoncentrowane są na licznych inicjatywach społecznych oraz
naukowych, wśród których należy wymienić:

 • cykliczny projekt Student dla Seniora (przedsięwzięcie zostało wyróżnione przez Rzecznika Praw Obywatelskich w III edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”;
 • coroczne międzypokoleniowe spotkanie „Żegnaj Szkoło, Witajcie Wakacje”;
 • spotkania Mikołajkowe i Wielkanocne w różnych placówkach, z którymi współpracujemy
 • warsztaty naukowe dla studentów z Mołdawii i Honkongu;
 • warsztaty naukowe dla studentów Instytutu Spraw Społecznych z zakresu komunikacji społecznej, relacji pomagania oraz pracy socjalnej w Polsce i na świecie;
 • XIX Małopolski Tydzień Osób Niepełnosprawnych;
 • Międzypokoleniowy Dzień Dziecka organizowany przez nasze Koło, wraz z krakowskimi seniorami na rzecz dzieci potrzebujących;
 • Krakowską Konferencję Naukową z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy.

 

Wszystkich chętnych Studentów zapraszamy do współpracy.

Znajdź nas na Facebooku: Koło Naukowe Wolontariatu

Kontakt: k.n.wolontariatu@gmail.com

Archiwa