Przejdź do menu Przejdź do treści

Turystyka i rekreacja, studia licencjackie

Studia 3-letnie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • Animacja w turystyce i rekreacji
 • Hotelarstwo
 • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
 • Turystyka międzynarodowa

Dla kogo jest ten kierunek ?

Turystyka i rekreacja jest kierunkiem dla osób, które są ciekawe świata i fascynują się podróżami. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy ogólnej z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Interdyscyplinarność kierunku sprawia, że jego absolwenci są pożądani na współczesnym, globalizującym się rynku pracy.

Studiując turystykę i rekreację:

 • zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych;
 • zrozumiesz zjawiska zachodzące w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej;
 • zdobędziesz umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych;
 • nabędziesz kompetencje w zakresie planowania i organizowania wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, kolonie, obozy wędrowne itd.);
 • nabędziesz kompetencje społeczne i kulturowe niezbędne do pracy w turystyce i zespołach międzynarodowych;
 • zdobędziesz umiejętności potrzebne do podjęcia pracy na rynku turystycznym;
 • nauczysz się sprawnego posługiwania literaturą i różnymi źródłami informacji (Internetem, materiałami kartograficznymi, odbiornikiem GPS itp.);
 • poszerzysz swoje horyzonty oraz nabędziesz szeroką wiedzę dotyczącą wielu regionów turystycznych w Polsce i na świecie.

Dlaczego warto studiować Turystykę i rekreację?

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków – m.in. przewodników miejskich i górskich, pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych, animatorów czasu wolnego;
 • wziąć udział w inspirujących ćwiczeniach terenowych (m.in. w obozie turystyki aktywnej, regionalnych ćwiczeniach terenowych zagranicznych, regionalnych ćwiczeniach terenowych z krajoznawstwa), gdzie teoria spotyka się z praktyką;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez m.in. uczestnictwo w kołach naukowych, wspomaganie badań prowadzonych przez pracowników Katedry Turystyki i Badań Regionalnych (KTiBR) oraz prowadzenie własnych badań pod okiem doświadczonej kadry;
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, a także występować na nich w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut;
 • realizować praktyki studenckie w wielu interesujących przedsiębiorstwach i organizacjach, z którymi współpracujemy (m.in. w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Centrum Kongresowym ICE Kraków, hotelach Louvre Hotels Groups, Radisson Blu i Hilton Garden Inn, Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, agencjach eventowych Animator i Hula Events, i wielu innych);
 • realizować zagraniczne praktyki studenckie;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów ERASMUS+ (wśród możliwych kierunków wyjazdów znajdują się uczelnie m.in. w Portugalii, Turcji czy we Włoszech).

Specjalności do wyboru na kierunku Turystyka i rekreacja (I stopień):

Dlaczego warto wybrać specjalność animacja w turystyce i rekreacji?

 • zostaniesz przygotowany/-a do pracy w zakresie organizowania, urozmaicania i wzbogacania wypoczynku różnym grupom odbiorców – dzieciom i młodzieży, osobom dorosłym, seniorom, klientom korporacyjnym;
 • nauczysz się wielu metod aktywizacji i integracji różnych grup społecznych, w szczególności polegających na wykorzystaniu kultury, sztuki, sportu i edukacji do zachęcania i inspirowania członków m.in. grupy turystycznej, rekreacyjnej, zawodowej, czy też społeczności lokalnej do podejmowania nowych inicjatyw;
 • nabędziesz kompetencje niezbędne do organizowania różnych przedsięwzięć turystycznych, rekreacyjnych, integracyjnych i kulturalnych w zakresie animacji czasu wolnego; 
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne, autoprezentacji i kompetencje miękkie (w tym m.in. pewność siebie, asertywność, umiejętność współpracy z innymi, dobrą organizację pracy);
 • nauczysz się skutecznego stosowania technik obsługi klienta z uwzględnieniem jego indywidualnych i grupowych potrzeb oraz oczekiwań.
 • poznasz podstawy psychologii, w tym psychologii rozwojowej, niezbędne do pracy z drugą osobą.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Po ukończeniu specjalności „animacja w turystyce i rekreacji” będziesz mógł/mogła pracować w ramach własnej działalności gospodarczej lub we współpracy z różnymi podmiotami gospodarki społecznej i rynkowej, w szczególności jako:

 • animator czasu wolnego dzieci i młodzieży w centrach zabaw dziecięcych, klubach sportowych, domach kultury i świetlicach;
 • animator czasu wolnego dorosłych w klubach seniora, klubach fitness, świetlicach środowiskowych;
 • animator czasu wolnego w hotelach w kraju i za granicą (we współpracy z biurami podróży);
 • animator/organizator czasu wolnego w firmach, korporacjach i przedsiębiorstwach;
 • animator w firmach eventowych organizujących konferencje, koncerty oraz duże imprezy masowe oraz obsługujących uroczystości rodzinne.

Dlaczego warto wybrać specjalność hotelarstwo?

 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą zarządzania obiektami noclegowymi;
 • dowiesz się jak organizować konferencje i spotkania biznesowe odbywające się w hotelach;
 • nauczysz się obsługi programu rezerwacyjnego służącego m.in. do zarządzania rezerwacjami;
 • zdobędziesz umiejętności komponowania ofert i pakietów pobytowych dla obiektów noclegowych;
 • nauczysz się standardu obsługi zróżnicowanej grupy gości (m.in. osób z niepełnosprawnościami, gości – VIP i biznesowych, turystów z innych krajów i kręgów kulturowych, osób starszych, dzieci i młodzieży);
 • poznasz trendy i innowacje stosowane we współczesnym hotelarstwie;
 • będziesz miał/-a możliwość wykorzystania naszych współpracy z wieloma przedsiębiorstwami z branży hotelarskiej do rozwoju własnej ścieżki kariery (m.in. Louvre Hotels Groups, Radisson Blu, Hilton Garden Inn.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Po ukończeniu specjalności „hotelarstwo” będziesz posiadał/-a kwalifikacje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w hotelach oraz w innych obiektach noclegowych (m.in. pensjonaty, hostele), a w szczególności jako:

 • pracownik działu rezerwacji;
 • pracownik recepcji hotelowej;
 • menadżer hotelu;
 • specjalista ds. organizacji szkoleń i konferencji;
 • specjalista ds. relacji z gośćmi (guest relations).

Dlaczego warto wybrać specjalność pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce?

 • zostaniesz przygotowany/-a do efektywnego wykorzystania innowacyjnych narzędzi stosowanych w pilotażu wycieczek i przewodnictwie turystycznym, wychodząc naprzeciw spersonalizowanym wymaganiom turystów;
 • zdobędziesz umiejętność rozwiązywania problemów związanych z opieką nad turystami jako pilot, przewodnik, rezydent lub animator;
 • poznasz uwarunkowania prawne pracy, zakres praw i obowiązków pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako pilot wycieczek, przewodnik miejski, muzealny lub górski.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Po ukończeniu specjalności „pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce” będziesz mógł/mogła pracować w ramach własnej działalności gospodarczej lub we współpracy z różnymi podmiotami gospodarki społecznej i rynkowej, w szczególności jako:

 • pilot wycieczek;
 • przewodnik miejski, w tym m.in. w obiektach muzealnych, galeriach, skansenach;
 • przewodnik górski, po uzyskaniu uprawnień państwowych, w obszarze Beskidów, Sudetów i Tatr;
 • przewodnik terenowy, łącząc funkcje wyżej wymienionych zawodów w obrębie tras tematycznych, ścieżek edukacyjnych, stref chronionych itp.

Dlaczego warto wybrać specjalność turystyka międzynarodowa?

 • nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego;
 • będziesz dysponował/-a rozszerzonymi wiadomościami o funkcjonowaniu głównych regionów turystycznych świata oraz ich specyfice pod względem rozwijających się w nich form turystyki i oferowanych produktów turystycznych;
 • nauczysz się jak przygotować produkt turystyczny uwzględniający specyfikę przyrodniczą oraz społeczno-kulturową danego regionu lub miasta na świecie;
 • nabędziesz kompetencje kulturowe i językowe niezbędne do pracy w turystyce i zespołach międzynarodowych;
 • poznasz atrakcje i walory przyrodnicze oraz kulturowe głównych regionów turystycznych świata.

Jaka praca czeka Cię po tej specjalności?

Po ukończeniu specjalności „turystyka międzynarodowa” będziesz przygotowany/-a do pracy przy obsłudze międzynarodowego ruchu turystycznego (m.in. w biurach podróży specjalizujących się w turystyce zagranicznej, portach lotniczych, międzynarodowych organizacjach i przedsiębiorstwach turystycznych). Nabędziesz także odpowiednie kompetencje do pracy w zespołach międzynarodowych (w różnych branżach), gdzie wymagane są kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 6245
isszp@up.krakow.pl

 

Archiwa