Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi – starostowie i opiekunowie

studia I stopnia

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi: studia licencjackie, rok 1

Starosta: Justyna Chabko (s170787@student.uken.krakow.pl)

Opiekun: dr Dominika Sozańska

dominika.sozanska@up.krakow.pl

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi: studia licencjackie, rok 2

Starosta: Patrycja Bachleda-SzeIiga (patrycja.bachleda-szeliga@student.up.krakow.pl)

Opiekun: mgr Wojciech Glac

wojciech.glac@up.krakow.pl

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi: studia licencjackie, rok 3

Starosta: Gabriela Jarek (gabriela.jarek@student.up.krakow.pl)

Opiekun: dr Mariusz Czternastek

mariusz.czternastek@up.krakow.pl

Archiwa