Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Studia  I stopnia, mają charakter nieodpłatny i przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych tym profilem edukacji bez ograniczenia wieku.

Dlaczego warto studiować Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi?

Studenci kierunku ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI zdobywają nie tylko szeroką wiedzę specjalistyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i przywództwie, dotyczącą funkcjonowania organizacji w trzech sektorach gospodarki, lecz także poznają i nabywają kompetencje przyszłości niezbędne w zarządzaniu. W czasie studiów uczą się m.in. krytycznego myślenia, komunikacji biznesowej, udzielania feedbacku, prowadzenia negocjacji, czy zarządzania projektami.

Kierunek ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, jako prawdopodobnie jedyny w południowej Polsce, umożliwia studentom praktyczne poznanie  lean management, agile management, design thinking, zarządzania zmianą oraz ośmiu strategii zarządzania i przywództwa, wykorzystywanych przez największych liderów na świecie. Ten kierunek to nie tylko wykłady, lecz także praktyczne warsztaty, kilkumiesięczne projekty, prezentacje, trzy języki obce do wyboru oraz możliwość uczestniczenia w unikatowych uczelnianych i międzyuczelnianych projektach doskonalących kompetencje.

Studia na tym kierunku to unikatowa możliwość zdobycia dwukierunkowego wykształcenia zarówno w dziedzinie zarządzania, jak i nauk humanistycznych, niezwykle cenionego przez pracodawców. Celem studiów jest wykształcenie nowej kadry menedżerów o szerokich horyzontach, z solidną wiedzą na temat strategii zarządczych w XXI w., uwrażliwionych na problematykę etyczną i społeczną.

Kierunek Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi to:

  • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich
  • Menedżerowie-praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w międzynarodowych korporacjach
  • Poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętność planowania własnego rozwoju zawodowego
  • Możliwość współorganizowania wydarzeń naukowych takich jak konferencje, sympozja, wykłady
  • Kompatybilne połączenie teorii zarządzania z praktyczną wiedzą i case study
  • Kierunek dla ludzi z pasją, którzy chcą kreować zmiany w środowisku kulturalnym, oświatowym i społecznym

Co po studiach na kierunku Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi?

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę oraz umiejętności zawodowe, które umożliwiają pracę w charakterze menedżera w placówkach oświatowych (w tym dyrektora szkoły), instytucjach kulturalno-oświatowych oraz NGO. Kształcimy wykwalifikowanych specjalistów: liderów życia oświatowego i kulturalnego; animatorów społeczności lokalnej i organizacji non-profit; koordynatorów wydarzeń i eventów, komentatorów życia oświatowego i kulturalnego, doradców w obszarze rozwoju życia oświatowego i kulturalnego w społeczeństwie.

Kompetencje zdobyte przez absolwenta dają mu możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach, organizacjach i sektorach życia kulturalnego i gospodarczego. Na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na menedżerów, którzy dysponują specjalistyczną wiedzą branżową, lecz mają także szerokie horyzonty humanistyczne i umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

Kontakt

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

 

Archiwa