Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie – studia I stopnia

Studia 3-letnie I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dla kogo jest ten kierunek ?

Studia na kierunku zarządzanie to nie tylko nauka, to podróż w głąb świata biznesu i zarządzania, która otwiera przed Tobą drzwi do różnorodnych możliwości kariery. Jeśli jesteś zafascynowany/a złożonością dziedziny zarządzania i pragniesz zdobyć wszechstronną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, to właśnie tu znajdziesz swoje miejsce. Absolwenci tych studiów wyróżniają się nie tylko świetną znajomością teorii zarządzania, ale przede wszystkim umiejętnością skutecznego działania na różnych szczeblach struktur organizacyjnych. Jeśli marzysz o sukcesie zawodowym w dynamicznym środowisku biznesu, to zapraszamy Cię do naszego świata, gdzie wiedza staje się potęgą, a umiejętności otwierają drzwi do niezliczonych możliwości.

Studiując zarządzanie:

 • poznasz wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin komplementarnych, w tym nauk o polityce i administracji, pozwalającą na zrozumienie i analizę poznawczą procesów i zasad zachodzących w zarządzaniu;
 • dzięki zdobytym umiejętnościom możesz pracować w różnorodnych obszarach i środowiskach od małych firm po międzynarodowe korporacje, a także w organizacjach pozarządowych;
 • zdobędziesz umiejętności społeczne (interpersonalne), techniczne, ale także przywódcze;
 • będziesz mógł wykazać się umiejętnością przedsiębiorczej (wewnątrzorganizacyjnej bądź w środowisku) identyfikacji szans;
 • zdobędziesz umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków środowiska działania organizacji;
 • zdobędziesz umiejętności pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wyników badań, w tym również (w stopniu adekwatnym do tego stopnia studiów) na potrzeby badań naukowych;
 • zdobędziesz kompetencje i umiejętności kierownicze;
 • stawiasz na rozwój osobisty i możesz elastycznie zarządzać swoją karierą.

Dlaczego warto studiować zarządzanie?

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • uczestniczyć w nowoczesnym kierunku będącym odpowiedzią na zmiany występujące na współczesnym rynku pracy;
 • brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalną kadrę składającą się zarówno z naukowców, jak i praktyków;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez m.in. uczestnictwo w kołach naukowych;
 • uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, także w roli prelegenta;
 • brać czynny udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych eventów współorganizowanych przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych;
 • uczestniczyć w programie wymiany studentów ERASMUS+.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • małych i średnich przedsiębiorstwach działających niezależnie i w układach sieciowych;
 • firmach komercyjnych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • organizacjach publicznych;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • własnej działalności gospodarczej

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Archiwa