Przejdź do menu Przejdź do treści

Zarządzanie – studia II stopnia

Studia stacjonarne i niestacjonarne, trwają 2 lata (4 semestry)

Specjalność:

 • Psychologia zarządzania
 • Manager organizacji pozarządowych

Dla kogo jest ten kierunek ?

Studia na kierunku zarządzanie oferują zaawansowane kształcenie dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania oraz specjalizować się w konkretnych obszarach, takich jak psychologia zarządzania lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pełnienia roli liderów i menedżerów na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w różnych typach organizacji. Absolwenci posiadają niezbędne umiejętności menedżerskie do zarządzania organizacjami i zespołami ludzkimi.

Studiując zarządzanie poznasz:

 • wiedzę na temat zagadnień zarządzania i pokrewnych dyscyplin.;
 • teoretyczne i praktyczne podejścia potrzebne do efektywnego zarządzania organizacjami;
 • istotne fakty, zjawiska oraz tradycyjne i współczesne teorie z nauk o polityce i administracji;
 • procesy komunikacji oraz pracy z otoczeniem organizacyjnym;
 • aspekty prawa administracyjnego i kwestie prawne związane z działalnością gospodarczą;
 • podstawowe mechanizmy finansowania różnych organizacji;
 • metody samodzielnej lub zespołowej analizy i oceny sytuacji w organizacji oraz trendów w otoczeniu;
 • sposoby identyfikowania luk w wiedzy i umiejętnościach, zarówno u siebie, jak i innych, oraz metody samodzielnego uczenia się i doskonalenia;
 • znaczenie odpowiedzialności zawodowej i umiejętność przestrzegania standardów etycznych.

Dlaczego warto studiować zarządzanie:

Dzięki tym studiom będziesz mogła/mógł:

 • brać udział w inspirujących zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów z obszaru zarządzania;
 • aktywnie uczestniczyć w organizacji konferencji naukowych oraz prezentować swoje pomysły i badania przed międzynarodową publicznością;
 • rozwijać swoje zainteresowania naukowe poprzez udział w kołach naukowych;
 • aktywnie uczestniczyć w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń współorganizowanych przez Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych;
 • wziąć udział w programie wymiany studenckiej ERASMUS+, dzięki któremu będziesz mógł/mogła poznawać kultury innych krajów i poszerzać swoje horyzonty.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie ?

Absolwent może podjąć pracę m.in. w:

 • administracji publicznej;
 • administracji państwowej i samorządowej;
 • organizacjach komercyjnych;
 • organizacjach pozarządowych
 • własnej działalności gospodarczej.

Archiwa