Przejdź do menu Przejdź do treści

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego i magisterskiego na kierunku „praca socjalna”; studia pierwszego i drugiego stopnia – obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku „zarządzanie kryzysowe”; studia pierwszego stopnia – obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku „zarządzanie w służbach społecznych”; studia pierwszego stopnia – obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na kierunku „zarządzanie w służbach społecznych”; studia drugiego stopnia – obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na kierunku „turystyka i rekreacja”; studia pierwszego stopnia – obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na kierunku „turystyka i rekreacja”; studia drugiego stopnia; specjalność „turystyka kulturowa” oraz „turystyka biznesowa” obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024


Zagadnienia do egzaminu licencjackiego na kierunku „zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi”; studia pierwszego stopnia; obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024

Archiwa