Przejdź do menu Przejdź do treści

19. Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie

Seria: Biblioteka Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Redaktor serii: Norbert G. Pikuła

Numer: 19

Redakcja: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska


Sekretarz serii: Ewelina Zdebska


(…) monografia stanowi cenne opracowanie w kontekście współczesnych uwarunkowań związanych z sytuacją konfliktową w Ukrainie. Przedłożony tekst chronologicznie dobranych artykułów posiada charakter naukowy, zawiera walory intelektualne, poznawcze i praktyczne. Jest opracowaniem interdyscyplinarnym, naukowych i aktualnym.
Opublikowana monografia będzie stanowić wkład w rzeczywiste kwestie profilaktyki i prewencji w problematyce bezpieczeństwa społecznego i socjalnego. (…) zaprezentowane teksty naukowe są efektem poszukiwań badawczych, a także praktycznych działań podejmowanych przez ekspertów naukowych.
z recenzji prof. PhDr. Marii Šmidovej, PhD.


(…) publikacja niewątpliwie przyczyni się do lepszego poznania ogromu
pracy i zaangażowania się władz państwowych, samorządów, rożnych organizacji i ogromnej rzeszy jednostek na rzecz pomocy ukraińskim uciekinierom wojennym. W tym aspekcie, recenzent upatruje wartość publikacji.
z recenzji prof. dr. hab. Władysława MajkowskiegoCzęść I
Prawne, polityczne i psycho-społeczne uwarunkowania pomocy Ukraińcom

Część II
Pomoc ukraińcom – studium przypadków

Aleksandra Dudzik

Archiwa